คุณมีความสามารถในการเพาะปลูกหรือไม่

บางทีคุณอาจหลงใหลในความเขียวชอุ่มของพืชพรรณ หรือประสบความสำเร็จเมื่อคุณได้สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธุ์และการออกแบบพื้นที่สวน ไปจนถึงการทำงานกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่ ทุกคนสามารถประกอบอาชีพด้านพืชกรรมสวนได้อย่างแน่นอน

สำรวจตัวเลือกของคุณในอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวหน้านี้

เรือนเพาะชําสำหรับการผลิต

เรือนเพาะชําสำหรับการขายปลีก

อุตสาหกรรมสนามหญ้า

อุตสาหกรรมการผลิต

โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี

เรือนเพาะชําสำหรับการผลิต

นี่คือจุดเริ่มต้นของพืชพันธุ์ต่างๆ

มีเรือนเพาะชำหลายประเภทที่อาจใช้ในการปลูกต้นกล้า ผัก ดอกไม้ ต้นไม้ใหญ่ หรือพืชพันธุ์อื่นๆ

เราจะปลูกพืชในช่วงเวลาต่าง ๆ ก่อนที่จะขายให้กับร้านค้าปลีก นักจัดสวน ชุมชน โครงการปลูกพืชสีเขียวในเมือง หรือโครงการปลูกต้นไม้ต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรือนเพาะชํา

ในการทำงานในเรือนเพาะชําสำหรับการผลิตคุณอาจต้องจัดหาเมล็ดพันธุ์ การปักชำ หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือแม้แต่สารพันธุกรรมใหม่ ๆ จากต่างประเทศ

คุณอาจมีส่วนร่วมในการขยายพันธุ์พืช การต่อกิ่ง การตัดแต่งกิ่ง การระบุโรคพืช และการดูแลพืชให้มีสุขภาพแข็งแรง

เรือนเพาะชําสำหรับการขายปลีก

เรือนเพาะชําสำหรับการขายปลีกเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถแสวงหาแรงบันดาลใจ คำแนะนำ และต้นไม้ต่าง ๆ เพื่อทำให้พื้นที่สวนสีเขียวของตนมีชีวิตขึ้นมาจริง ๆ ได้

การเป็นเจ้าหน้าที่แนวหน้าในการให้บริการลูกค้า คุณมีหน้าที่ให้ความรู้แก่คนทำสวนที่บ้านและทำให้พวกเขาหลงใหลในพืชพรรณมากยิ่งขึ้น

ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมเรือนเพาะชําสำหรับการขายปลีก คุณจะไม่เพียงแต่ช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกพืชพรรณที่สมบูรณ์แบบที่พวกเขาต้องการเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจและให้ความรู้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างบุคคลกับโลกแห่งการทำสวน

ความเชี่ยวชาญของคุณจะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสวนให้เจริญเติบโตสวยงาม และเปลี่ยนความฝันของคนทำสวนให้กลายเป็นความจริงที่สดชื่นมีชีวิตชีวา

อุตสาหกรรมสนามหญ้า

อาชีพในอุตสาหกรรมสนามหญ้าอาจเกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การตลาด และการขายสนามหญ้าสำหรับตกแต่งบ้าน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาขนาดใหญ่และสนามกอล์ฟของเรา

คุณอาจต้องระบุประเภทสนามหญ้าสำหรับโครงการต่าง ๆ แก้ไขคุณภาพดิน จัดการการให้น้ำ แก้ไขปัญหาสุขภาพของสนามหญ้า ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะเก็บเกี่ยวหญ้าอย่างเหมาะสมที่สุด

การลงทุนในการจัดการสนามกีฬา อาจเป็นการมอบโอกาสในการจัดการการบำรุงรักษาสนามหญ้าให้กับสนามกีฬาอันทรงเกียรติ และการสร้างพื้นผิวสนามกีฬาที่มีคุณภาพระดับโลกให้กับนักกีฬาทั้งในและต่างประเทศในกีฬาประเภทต่าง ๆ

อุตสาหกรรมการผลิต

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตพืชกรรมสวน ได้แก่ การผลิตวัสดุที่ใช้ปลูกที่เรือนเพาะชำ นักจัดสวน และคนทำสวนที่บ้านจะใช้ในการปลูกพืชและสวนที่มีสุขภาพดีได้

พวกเขาอาจพัฒนาและสร้างภาชนะสำหรับปลูกพืชที่ใช้ใส่ต้นไม้ เช่น กระถาง ถุง หรือถาด หรืออาจทำฉลากและสื่อส่งเสริมการขายที่ผู้คนใช้เพื่อระบุ คัดแยก และขายพืช

สำหรับบทบาทด้านการผลิต คุณจะผลิตสิ่งต่าง ๆ ที่คนทำสวนที่บ้านหรือกิจการพืชกรรมสวนจำเป็นต้องใช้ในการปลูกพืชหรือทำให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโต

โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี

อาชีพด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนจะทำให้คุณอยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยในการปรับปรุงการเจริญเติบโตของพืช การบำรุงรักษา และสุขภาพของพืช

บทบาทของคุณอาจหมายรวมถึงอะไรก็ได้ตั้งแต่การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานในเรือนเพาะชำขนาดใหญ่ ไปจนถึงการพัฒนาไฟแอลอีดีที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้มากที่สุด

การตามให้ทันนวัตกรรมล้ำสมัยเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนจะเป็นสิ่งสำคัญในขณะที่คุณมีส่วนร่วมในการปฏิวัติอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหารทั่วโลกและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

การอารักขาพืชและโภชนาการ

การควบคุมเชื้อโรคหรือแมลงศัตรูพืชแต่เดิมต้องใช้สารเคมีทางการเกษตรแบบกำหนดเป้าหมาย เช่น ยาฆ่าแมลง แต่ในปัจจุบันมีการใช้วิธีอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

คนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับพืชกรรมสวนนี้จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ ผลิตและกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ของตน และแจกจ่ายให้กับนักปลูกพืชกรรมสวนและอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ

พวกเขาอาจให้การสนับสนุนด้านเทคนิค การฝึกอบรม และบริการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยให้นักพืชกรรมสวนปรับปรุงแนวทางการจัดการและมีความยั่งยืนมากขึ้น

การจัดสวนและการออกแบบ

อุตสาหกรรมการจัดสวนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้าง การบำรุงรักษา และการปรับปรุงพื้นที่กลางแจ้ง

ซึ่งอาจรวมถึงการออกแบบสวน การปลูก การออกแบบพื้นที่ การให้น้ำและการระบายน้ำ การดูแลสนามหญ้า การก่อสร้างในสวน การจัดแต่งไฟในสวน และการบำรุงรักษาสวน

อุตสาหกรรมการจัดสวนเป็นวิธีการที่ต้องลงมือทำเพื่อสร้างและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว

บทบาทด้านการจัดสวนและการออกแบบส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรง เพื่อเนรมิตให้พื้นที่เต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอย มีความยั่งยืน และสวยงามมีชีวิตชีวา

การจัดการอนุรักษ์

การจัดการอนุรักษ์เป็นการทำให้พื้นที่โล่งหรือทางน้ำที่เสียหายกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยการปลูกพืชพื้นเมืองเพื่อทดแทนของเดิมที่เสียหาย

โดยในส่วนนี้มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางธรรมชาติและการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และกิจกรรมต่าง ๆ โดยทั่วไปจะรวมถึงการเตรียมสถานที่ การเก็บเมล็ดพันธุ์ การขยายพันธุ์พืช และการปลูกพืชเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

โดยการนำพันธุ์พืชพื้นเมืองกลับมาปลูกใหม่และการคืนความสมดุลอันละเอียดอ่อนของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น การจัดการอนุรักษ์ไม่เพียงแต่จะปรับปรุงคุณภาพที่อยู่อาศัย แต่ยังช่วยลดการกัดเซาะ กรองมลพิษ และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบนิเวศต่อความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย

สวนสาธารณะและสวน

คุณจะต้องรับผิดชอบในการดูแลและจัดการพื้นที่สีเขียวของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสวนกุหลาบ สนามกีฬา หรือสวนสาธารณะ

ซึ่งอาจรวมถึงการออกแบบสวน การปลูกพืช การสร้างสนามกีฬาแบบธรรมชาติ และการจัดการชลประทาน

ความรับผิดชอบอื่น ๆ อาจรวมถึงการตัดแต่งกิ่ง การคลุมดิน และการรดน้ำ การดูแลสนามหญ้า การควบคุมวัชพืชและแมลงศัตรูพืช และการบำรุงรักษาทั่วไป

พวกเขาดูแลให้สวนสาธารณะและสวนต่าง ๆ สะอาด ปลอดภัย และสวยงามดึงดูดสายตา ให้ทุกคนในชุมชนได้มาเยือนเพื่อพักผ่อนเพลิดเพลิน

การเพาะเลี้ยงไม้ต้น

รุกขกร (Arborists) หรือที่มักเรียกกันว่าหมอต้นไม้ นักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ หรือนักปีนต้นไม้ พวกเขาเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้

คุณอาจต้องปีนต้นไม้ ใช้เลื่อย กรรไกร และเครื่องตัด ตรวจสอบความเสียหายจากพายุ การเน่าเปื่อย โภชนาการหรือโรค และทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นไม้มีรูปทรงที่สวยงามขึ้น

นอกจากนี้ รุกขกรยังอาจให้คำแนะนำในการปลูกต้นไม้ใหญ่ต้นใหม่ การวินิจฉัยการรบกวนของสัตว์รบกวน และการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าต้นไม้จะมีสุขภาพโดยรวมที่ดีและอายุยืนยาวภายในภูมิประเทศต่าง ๆ

การอารักขาพืชและโภชนาการ

การจัดสวนและการออกแบบ

การจัดการอนุรักษ์

สวนสาธารณะและสวน

การเพาะเลี้ยงไม้ต้น

เรือนเพาะชําสำหรับการผลิต

เรือนเพาะชําสำหรับการขายปลีก

เรือนเพาะชําสำหรับการผลิต

นี่คือจุดเริ่มต้นของพืชพันธุ์ต่างๆ

มีเรือนเพาะชำหลายประเภทที่อาจใช้ในการปลูกต้นกล้า ผัก ดอกไม้ ต้นไม้ใหญ่ หรือพืชพันธุ์อื่นๆ

เราจะปลูกพืชในช่วงเวลาต่าง ๆ ก่อนที่จะขายให้กับร้านค้าปลีก นักจัดสวน ชุมชน โครงการปลูกพืชสีเขียวในเมือง หรือโครงการปลูกต้นไม้ต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรือนเพาะชํา

ในการทำงานในเรือนเพาะชําสำหรับการผลิตคุณอาจต้องจัดหาเมล็ดพันธุ์ การปักชำ หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือแม้แต่สารพันธุกรรมใหม่ ๆ จากต่างประเทศ

คุณอาจมีส่วนร่วมในการขยายพันธุ์พืช การต่อกิ่ง การตัดแต่งกิ่ง การระบุโรคพืช และการดูแลพืชให้มีสุขภาพแข็งแรง

เรือนเพาะชําสำหรับการขายปลีก

เรือนเพาะชําสำหรับการขายปลีกเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถแสวงหาแรงบันดาลใจ คำแนะนำ และต้นไม้ต่าง ๆ เพื่อทำให้พื้นที่สวนสีเขียวของตนมีชีวิตขึ้นมาจริง ๆ ได้

การเป็นเจ้าหน้าที่แนวหน้าในการให้บริการลูกค้า คุณมีหน้าที่ให้ความรู้แก่คนทำสวนที่บ้านและทำให้พวกเขาหลงใหลในพืชพรรณมากยิ่งขึ้น

ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมเรือนเพาะชําสำหรับการขายปลีก คุณจะไม่เพียงแต่ช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกพืชพรรณที่สมบูรณ์แบบที่พวกเขาต้องการเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจและให้ความรู้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างบุคคลกับโลกแห่งการทำสวน

ความเชี่ยวชาญของคุณจะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสวนให้เจริญเติบโตสวยงาม และเปลี่ยนความฝันของคนทำสวนให้กลายเป็นความจริงที่สดชื่นมีชีวิตชีวา

อุตสาหกรรมสนามหญ้า

อุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมสนามหญ้า

อาชีพในอุตสาหกรรมสนามหญ้าอาจเกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การตลาด และการขายสนามหญ้าสำหรับตกแต่งบ้าน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาขนาดใหญ่และสนามกอล์ฟของเรา

คุณอาจต้องระบุประเภทสนามหญ้าสำหรับโครงการต่าง ๆ แก้ไขคุณภาพดิน จัดการการให้น้ำ แก้ไขปัญหาสุขภาพของสนามหญ้า ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะเก็บเกี่ยวหญ้าอย่างเหมาะสมที่สุด

การลงทุนในการจัดการสนามกีฬา อาจเป็นการมอบโอกาสในการจัดการการบำรุงรักษาสนามหญ้าให้กับสนามกีฬาอันทรงเกียรติ และการสร้างพื้นผิวสนามกีฬาที่มีคุณภาพระดับโลกให้กับนักกีฬาทั้งในและต่างประเทศในกีฬาประเภทต่าง ๆ

อุตสาหกรรมการผลิต

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตพืชกรรมสวน ได้แก่ การผลิตวัสดุที่ใช้ปลูกที่เรือนเพาะชำ นักจัดสวน และคนทำสวนที่บ้านจะใช้ในการปลูกพืชและสวนที่มีสุขภาพดีได้

พวกเขาอาจพัฒนาและสร้างภาชนะสำหรับปลูกพืชที่ใช้ใส่ต้นไม้ เช่น กระถาง ถุง หรือถาด หรืออาจทำฉลากและสื่อส่งเสริมการขายที่ผู้คนใช้เพื่อระบุ คัดแยก และขายพืช

สำหรับบทบาทด้านการผลิต คุณจะผลิตสิ่งต่าง ๆ ที่คนทำสวนที่บ้านหรือกิจการพืชกรรมสวนจำเป็นต้องใช้ในการปลูกพืชหรือทำให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโต

โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี

การอารักขาพืชและโภชนาการ

โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี

อาชีพด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนจะทำให้คุณอยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยในการปรับปรุงการเจริญเติบโตของพืช การบำรุงรักษา และสุขภาพของพืช

บทบาทของคุณอาจหมายรวมถึงอะไรก็ได้ตั้งแต่การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานในเรือนเพาะชำขนาดใหญ่ ไปจนถึงการพัฒนาไฟแอลอีดีที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้มากที่สุด

การตามให้ทันนวัตกรรมล้ำสมัยเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนจะเป็นสิ่งสำคัญในขณะที่คุณมีส่วนร่วมในการปฏิวัติอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหารทั่วโลกและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

การอารักขาพืชและโภชนาการ

การควบคุมเชื้อโรคหรือแมลงศัตรูพืชแต่เดิมต้องใช้สารเคมีทางการเกษตรแบบกำหนดเป้าหมาย เช่น ยาฆ่าแมลง แต่ในปัจจุบันมีการใช้วิธีอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

คนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับพืชกรรมสวนนี้จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ ผลิตและกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ของตน และแจกจ่ายให้กับนักปลูกพืชกรรมสวนและอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ

พวกเขาอาจให้การสนับสนุนด้านเทคนิค การฝึกอบรม และบริการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยให้นักพืชกรรมสวนปรับปรุงแนวทางการจัดการและมีความยั่งยืนมากขึ้น

การจัดสวนและการออกแบบ

การจัดการอนุรักษ์

การจัดสวนและการออกแบบ

อุตสาหกรรมการจัดสวนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้าง การบำรุงรักษา และการปรับปรุงพื้นที่กลางแจ้ง

ซึ่งอาจรวมถึงการออกแบบสวน การปลูก การออกแบบพื้นที่ การให้น้ำและการระบายน้ำ การดูแลสนามหญ้า การก่อสร้างในสวน การจัดแต่งไฟในสวน และการบำรุงรักษาสวน

อุตสาหกรรมการจัดสวนเป็นวิธีการที่ต้องลงมือทำเพื่อสร้างและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว

บทบาทด้านการจัดสวนและการออกแบบส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรง เพื่อเนรมิตให้พื้นที่เต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอย มีความยั่งยืน และสวยงามมีชีวิตชีวา

การจัดการอนุรักษ์

การจัดการอนุรักษ์เป็นการทำให้พื้นที่โล่งหรือทางน้ำที่เสียหายกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยการปลูกพืชพื้นเมืองเพื่อทดแทนของเดิมที่เสียหาย

โดยในส่วนนี้มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางธรรมชาติและการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และกิจกรรมต่าง ๆ โดยทั่วไปจะรวมถึงการเตรียมสถานที่ การเก็บเมล็ดพันธุ์ การขยายพันธุ์พืช และการปลูกพืชเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

โดยการนำพันธุ์พืชพื้นเมืองกลับมาปลูกใหม่และการคืนความสมดุลอันละเอียดอ่อนของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น การจัดการอนุรักษ์ไม่เพียงแต่จะปรับปรุงคุณภาพที่อยู่อาศัย แต่ยังช่วยลดการกัดเซาะ กรองมลพิษ และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบนิเวศต่อความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย

สวนสาธารณะและสวน

การเพาะเลี้ยงไม้ต้น

สวนสาธารณะและสวน

คุณจะต้องรับผิดชอบในการดูแลและจัดการพื้นที่สีเขียวของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสวนกุหลาบ สนามกีฬา หรือสวนสาธารณะ

ซึ่งอาจรวมถึงการออกแบบสวน การปลูกพืช การสร้างสนามกีฬาแบบธรรมชาติ และการจัดการชลประทาน

ความรับผิดชอบอื่น ๆ อาจรวมถึงการตัดแต่งกิ่ง การคลุมดิน และการรดน้ำ การดูแลสนามหญ้า การควบคุมวัชพืชและแมลงศัตรูพืช และการบำรุงรักษาทั่วไป

พวกเขาดูแลให้สวนสาธารณะและสวนต่าง ๆ สะอาด ปลอดภัย และสวยงามดึงดูดสายตา ให้ทุกคนในชุมชนได้มาเยือนเพื่อพักผ่อนเพลิดเพลิน

การเพาะเลี้ยงไม้ต้น

รุกขกร (Arborists) หรือที่มักเรียกกันว่าหมอต้นไม้ นักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ หรือนักปีนต้นไม้ พวกเขาเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้

คุณอาจต้องปีนต้นไม้ ใช้เลื่อย กรรไกร และเครื่องตัด ตรวจสอบความเสียหายจากพายุ การเน่าเปื่อย โภชนาการหรือโรค และทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นไม้มีรูปทรงที่สวยงามขึ้น

นอกจากนี้ รุกขกรยังอาจให้คำแนะนำในการปลูกต้นไม้ใหญ่ต้นใหม่ การวินิจฉัยการรบกวนของสัตว์รบกวน และการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าต้นไม้จะมีสุขภาพโดยรวมที่ดีและอายุยืนยาวภายในภูมิประเทศต่าง ๆ

“Now that I’ve completed my traineeship in arboriculture, I spend my days pruning for keen home gardeners. It’s so rewarding knowing which tree species I’m working with and to always be learning something new about them.”

Amanda Woodhams
Climbing and Consulting Arborist, Botanic Projects

“A keen interest in plants led me into the industry. It has sent me all over the world and introduced me to amazing technologies, people and places.”

Ben Scoble
General Manager, Speciality Trees

“I have a degree in computer engineering but wanted something different. Studying horticulture, I nurtured my passion with help from mentors. Now every day is different.”

Chintin Shah
Nursery Manager, Wrights Nursery

“The turf and horticulture industry has such a fantastic team culture, encouraging growth in individuals and celebrating diversity. I love being able to work with a natural product and feeling good about my job every day.”

Candice Fisher
Head of Marketing, Lilydale Instant Lawn

“Since starting as an apprentice gardener 21 years ago, my career has taken many exciting twists and turns. Creating new parks and streetscapes for the community has been the most rewarding over the years.”

David Da Silva
Arboriculture Manager, Victoria Racing Club

“The horticulture industry has given me an amazing career that aligns perfectly with my passion for sustainability. I’ve been introduced to a supportive network of like-minded individuals who inspire me to make meaningful contributions and drive the industry forward.”

Elliott​ Akintola
Agronomist and Category Manager, Plant Health and Protection

“Working in marketing for the horticultural and agricultural industry has been a fantastic eye-opening experience. I love the people I get to work with and the passion we have for what we get to do for the community.”

Emma D’Argenio
Marketing Coordinator, Hort & Ag, Seasol International

“At 15, I took a leap to begin a career in horticulture and never looked back. It’s an industry full of variety and opportunity.”

Bonnie-Marie Barnsley
Horticulturist and TV presenter

“I’m coming towards the end of my apprenticeship, and have loved every second. Doing what you enjoy makes you look forward to work every day.”

Mani Swift
End-to-End Grower, Ball Australia

Horticulture gives me a wonderful sense of purpose and makes me feel like I am a part of something bigger. There is always something new to learn and spending my days working with plants and surrounded by greenery is incredibly rewarding.”

Marian Scott
Product Manager Plants, The Diggers Club

“The horticulture industry provides a great platform to harness technology to solve novel and complex problems, and growers are employing state-of-the-art equipment to make this happen. I love being a part of that.”

Michael Bednarz
Chief Operating Officer, Powerplants

“Since taking my Apprenticeship in 2017 the horticultural industry has provided me with so many opportunities to up-skill, explore pathways, and grow.”

Ruby Gedye
Independent Nursery’s Territory Sales Manager, Haar’s Nursery

Find the job for you

Discover current opportunities in horticulture.

Search our jobs board